Nes Sykehjem

Nes sykehjem er er inndelt i to avdelinger. Avdeling for hjemmetjenester disponerer ni plasser hvor det gis tilbud om korttidsopphold og avlastning. Denne avdelingen har også ansvar for aktivitetsavdelingen.

Avdeling for langtidsopphold har 21 plasser. I tillegg har avdeling for langtidsopphold 15 sykehjemsplasser på Sundheimen på Helgøya.

Etter ombygging i 2011 er det enerom til alle som har langtidsopphold og de aller fleste på korttdisopphold.

Her finner du