Tømmerli bo- og aktivitetssenter

Tømmerli sykehjem ligger i Brumunddal. Sykehjemmet består av en langtids- og en korttidsavdeling, samt et dagsenter.

Hjemmebaserte tjenester for omsorgsdistrikt Brumunddal har sin base ved senteret.

Kommunalmedisinsk senter holder også til her.

Her finner du