Fagerlund skole, Bekkevegen 3 Brumunddal

Fagerlund skole ligger i Brumunddal, nordøst fra sentrum. Skolen ble tatt i bruk i 2006, er bygd for tre paralleller og kan romme 588 elever. Per i dag har vi omlag 570 elever. Det er nærmere 100 voksne som har sitt daglige virke ved skolen.

Skolen er flerkulturell med rundt 30 nasjoner representert. Vi har morsmål-/tospråklig undervisning i ti ulike språk. SFO har egne lokaler innenfor skolebygningen. I tilknytning til skolen er det bygd en ny idrettshall som kan deles i tre haller innvendig. Denne sto ferdig juni 2006.
  • Telefonnummer 47 69 24 10

Her finner du