Messenlia Skole, Gammelvegen 1, Mesnali

Messenlia skole ligger nord i kommunen og har en unik beliggenhet med tanke på å bruke naturen som klasserom. Elv, vann, skog, myr, li og fjell er i umiddelbar nærhet til skolen.
Gamle fangstanlegg for elg, steinalderfunn og jernblestringsplass tilhører skolens nærområde.

I 1956 ble Messenlia skolebygg ferdig. Et nytt skolebygg ble reist i 1999, og det gamle bygget ble renovert i 2000.
Skolen har i dag 40 elever og 11 ansatte, og felles rektor med Lismarka skole.

Her finner du